Vi är US Väst

Välkommen till Unga med Synnedsättning Väst

Unga med Synnedsättning Väst (US Väst) är ett självständigt distrikt inom Riksorganisationen Unga med Synnedsättning. Distriktets upptagningsområde består av regionerna Västra Götaland och Halland. 

US Väst arrangerar några gånger om året olika aktiviteter för dig som är mellan 10 och 31 år och har en synnedsättning. Aktiviteterna brukar normalt vara under en helg, men ibland arrangerar vi även endagsaktiviteter och ibland längre läger som sträcker sig upp emot fyra till fem dagar.  

Utöver aktiviteterna bedriver US Väst intressepolitiskt påverkansarbete på lokal och regional nivå. Syftet med detta är att bidra till ett mer jämlikt samhälle för ungdomar med synnedsättning. Det kan bland annat handla om utbildning, arbetsmarknad eller att jobba för mer tillgängliga utemiljöer.

En grupp ungdomar står i en mässlokal bakom två montrar och håller om varandra. På montrarna står texten "Unga med Synnedsättning US VÄST" under US logotyp.

Bli medlem

För att bli medlem hos oss behöver du vara mellan 10 och 31 år och ha en synnedsättning på den grad att du inte får ta B-körkort.

En grupp ungdomar står i ett klassrum och håller armarna om varandra. En håller i en vit käpp.
En stor grupp ungdomar står framför en vägg. Några håller i en vit käpp.